Beställning

När du slutför en beställning skickar vi orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla dina uppgifter om produkt, pris, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post.

Pris

Alla våra priser är baserade på svenska kronor. Priserna i Euro och pund speglar alltid SEK i kursvärde. I priserna ingår alltid moms baserat på respektive land som beställningen utförs i. Vid en bekräftad beställning kan priserna endast justeras av omständigheter som www.vidpouches.com inte råder över som till exempel ändrade råvarupriser, skatt eller momsförhållanden.