Om VID

Det traditionella användandet av nikotin har länge inneburit att någon del av tobaksplantan har eldats för att inhalera ångorna, tuggats för att frigöra nikotinet eller malts ner och svettats för att skapa olika former av tobakspåsar som snus/chew/cut eller helt enkelt lagts direkt under läppen. Under flera århundraden var det luktsnuset som var det mest sofistikerade sättet att bruka nikotin, där dosans elegans var en statusmarkör och ägarens stolthet.

I den moderna världen söker vi oss mot det mer effektiva, mot det moderna och nyskapande. Tobak kan ses som omständligt, kladdigt eller illaluktande – helt enkelt något som känns omodernt för den moderna människan, som vill kunna avnjuta nikotinprodukter utan det ofräscha bagaget som tobak innebär. Precis som vi människor utvecklas så utvecklas industrin för att möta våra nya behov.

SE VÅRA PRODUKTER

I VID hittar vi det mest nyskapande sättet att ta till oss nikotin. Utan spår av tobak med revolutionerande forskning i grunden så har vi skapat nikotinpåsar där nikotinet är tillverkat i laboratoriemiljö för att på ett effektivt och skademinskande sätt kunna ingå i nikotinpåsar som ger snabb nikotineffekt, fräsch smak och lång smakupplevelse.

sv_SE
Kundvagn